Монтаж на вертикална метална ограда


Монтаж за регион София, Русе, Варна, Пловдив, Плевен, Хасково, Благоевград, Гоце Делчев, Сливен, Ямбол, Враца, Монтана и др.

Как да монтираме вертикални огради?

На първо място трябва да сме направили точни изчисления колко метални профила ще са ни необходими.

За целта трябва да знаем дължината на оградата или общото разстояние, което искаме да покрием. Да съобразим и височината на самите профили.

Ако нашата ограда трябва да бъде 15 метра дълга и висока 1 м, то ние трябва да разделим това разстояние на 3 м /тъй като 25 профила покриват точно толкова/ и ще получим какво количество кутии с профили да заявим. В този случай се получават 5 кутии по 25 профила. Един профил е с ширина 11, 5 см. Ние препоръчваме монтаж през 1 см. И така, за да покрием 15 метра са ни необходими 125 броя профила.

 • Монтаж върху фундамент – първата стъпка е изграждане на фундамент. След това идва моментът с поставяне на конструкция.

Декоративните профили изискват монтаж върху изградена метална или дървена конструкция. Какво включва металната конструкция за ограда:

 • Метална колона
 • Хоризонтални профили
 • Планки за монтаж в основата на фундамент
 • Поддържащи планки за хоризонталите и планки за колона
 • Самопробивни винтове

Монтажът на колоните към фундамента става чрез планки с анкерни болтове. Ние препоръчваме монтаж на колоните през максимум през 2 м разстояние, за да има здравина самата конструкция.

Следващ момент е свързване на колоните с хоризонтални профили чрез планки и самопробивни винтове.

 • Ако оградата е висока до 1,5 м препоръчваме монтажа на два хоризонтала
 • Ако надхвърля 1, 5 м височина, е препоръчително да се монтират три хоризонтала за по-голяма устойчивост и здравина на конструкцията.
 • Поставяне на завършващите елементи на конструкцията като капачки за колони и хоризонтали.
 • Монтиране на декоративните профили за ограда- за тях е необходимо само да отбележите местата , на които ще поставите винтовете, не е необходимо да ги пробивате предварително. Поставяте самопробивния винт на винтоверта и завивате профила непосредствено към конструкцията.

Често задавани въпроси:
Въпроси свързани с монтажа на металните огради!

 • Има ли точни изисквания за монтаж? – Монтажът е въпрос на лично виждане на клиента и се уточнява с проект, чертеж, скица или описание.
 • Има ли Оградки.бг монтажна група? – Да, когато има обект за монтаж, сформираме група за изпълнение на проекта.
 • Каква е цената за монтаж? – цената се сформира на база големина на обекта, местонахождение, височина на оградата, сложност на монтажа, вид на оградата.
 • Какво включва цената за монтаж? – цената в ключва монтиране на металните конструкции и огради
 • Може ли да се монтира метален профил върху дървена конструкция – Да, може, предлагаме 35 мм видии за дърво.
 • Разпробиват ли се профилите предварително? – Не, не е необходимо.
 • Ако се наложи да се промени нещо в идеята за монтаж и броя на профилите заплаща ли се труда допълнително? – Да, защото той не е включен в договорента поръчка и е необходимо да се заяви допълнително материал и труд за изпълнение на обекта!
 • Какъв е срокът за монтаж?– след доставяне на заявеният материал на обекта се договаря с клиента удобно време и възможност за вместване в графика за монтажи на фирмата.