Монтаж на вертикална метална ограда


Как да монтираме вертикални огради?

На първо място трябва да сме направили точни изчисления колко метални профила ще са ни необходими.

За целта трябва да знаем дължината на оградата или общото разстояние, което искаме да покрием. Да съобразим и височината на самите профили.

Ако нашата ограда трябва да бъде 15 метра дълга и висока 1 м, то ние трябва да разделим това разстояние на 3 м /тъй като 25 профила покриват точно толкова/ и ще получим какво количество кутии с профили да заявим. В този случай се получават 5 кутии по 25 профила. Един профил е с ширина 11, 5 см. Ние препоръчваме монтаж през 1 см. И така, за да покрием 15 метра са ни необходими 125 броя профила.

  • Монтаж върху фундамент – първата стъпка е изграждане на фундамент. След това идва моментът с поставяне на конструкция.

Декоративните профили изискват монтаж върху изградена метална или дървена конструкция. Какво включва металната конструкция за ограда:

  • Метална колона
  • Хоризонтални профили
  • Планки за монтаж в основата на фундамент
  • Поддържащи планки за хоризонталите и планки за колона
  • Самопробивни винтове

Монтажът на колоните към фундамента става чрез планки с анкерни болтове. Ние препоръчваме монтаж на колоните през максимум през 2 м разстояние, за да има здравина самата конструкция.

Следващ момент е свързване на колоните с хоризонтални профили чрез планки и самопробивни винтове.

  • Ако оградата е висока до 1,5 м препоръчваме монтажа на два хоризонтала
  • Ако надхвърля 1, 5 м височина, е препоръчително да се монтират три хоризонтала за по-голяма устойчивост и здравина на конструкцията.
  • Поставяне на завършващите елементи на конструкцията като капачки за колони и хоризонтали.
  • Монтиране на декоративните профили за ограда- за тях е необходимо само да отбележите местата , на които ще поставите винтовете, не е необходимо да ги пробивате предварително. Поставяте самопробивния винт на винтоверта и завивате профила непосредствено към конструкцията.