Гаранция за качество


Фирма Флористика ЕООД, като търговец, гарантира на клиента чрез този сертификат, че продуктите (метална керемида, профилирана ламарина Т18, покривни аксесоари, метални оградни профили и оградни щори), са с гаранция срещу дефекти на суровини за периоди, посочени в таблицата по-долу, от датата на фактуриране:

АртикулГаранция за здравинаГаранция за естетика
1. V-MAT –30 години15 години
2. HI -MAT25 години15 години
3. BGM MAT25 години15 години
4. PRINT30 години15 години

* Техническата гаранция се влиза в действие от датата на фактуриране на продуктите и осигурява продуктите срещу корозия, при условие че се спазват препоръките за монтаж на производителя.

* Естетичната гаранция влиза в сила от датата на фактуриране на продуктите и гарантира равномерното стареене на цвета. Гаранцията се отнася строго за продуктите, продавани от Флористика ЕООД, а гаранцията за цялостната и добре изпълнена система се предлага от изпълнителя на работата.

Настоящият гаранционен сертификат е валиден за продукти, продавани от 11.02.2020 г. на територията на България и други страни със сходни климатични условия.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИЯТА
 • Гаранционният период започва от датата на фактуриране на продуктите.
 • Клиентът трябва да докаже с документи покупката на продуктите и реализацията на сглобката.
 • Гаранцията не важи, ако продуктите са били изложени на влага, мухъл, драскотини или други петна поради неправилно съхранение или поддръжка както преди, така и след сглобяването.
 • Гаранцията не се прилага, когато дефекти са открити на площ, по-малка от 25% от общата площ.
 • Гаранцията не важи за райони, разположени на разстояние до 3 км от брега.
 • Гаранцията не се прилага, ако са извършени операции по рязане с дискове, абразиви или с други режещи инструменти, които произвеждат прекомерно локално нагряване и увреждане на покритието и цинковата основа, което стартира процеса на корозия.
 • Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна инсталация, метеорологични събития, извънредни ситуации (пожар, земетресение, киселинен дъжд) и аварии или вандализъм.
 • Гаранцията не важи, ако продуктите са били обработени с боя, в следствие на което е нарушена целостта на слоевете или стабилността на цвета.
 • Гаранцията не важи, ако продуктите са инсталирани, без да е възможно естествена вентилация на покрива (монтирането в не вентилирана система води до кондензация от вътрешната страна на материала, което води до окисляване отвътре и преждевременно увреждане на материалите).
Свидетелство за регистрация на марка
ЗАЯВКА ЗА ГАРАНЦИЯ

1. За да се възползва от разпоредбите на настоящото гаранционно удостоверение, клиентът трябва да представи, в рамките на максимум 14 календарни дни от възникването на дефекта, на Флористика ЕООД на адреса, посочен  в настоящия сертификат:

 • Писмена рекламация, която трябва да включва: име, адрес, телефонен номер на собственика и подробности за естеството на дефекта и датата на възникване.
 • Документи, удостоверяващи закупуването на продукти (оригинална фактура за покупка), както и документи, удостоверяващи сглобяването в рамките на максимум 8 седмици от датата на покупка за метална керемида, вертикални оградни профили, оградни щори или аксесоари за покриви и огради (договор за монтаж и оригинал фактура за инсталация).

2. В случай на загуба на оригиналното копие на гаранционното удостоверение, дубликати няма да бъдат издадени.

3. В рамките на 60 дни от датата на подаване на рекламацията, Флористика ЕООД ще представи по кореспонденция или по телефона своята позиция относно разглеждането на рекламацията, методите и правилата за нейното разрешаване и ако рекламацията бъде приета, компанията ще обясни на клиента причините за това решение.

4. Ако рекламацията е била извършена съгласно действащото законодателство и е била приета, Флористика ЕООД ще достави новите продукти на клиента безплатно. Количеството ще покрие необходимото за подмяна и добро функциониране на продуктите, обхванати от рекламацията.

5. Ако продукт / компонентна част от цялата покривна система , ограда, трябва да бъде заменена и не може да бъде променена, тъй като вече не се поддържа като цвят от компанията  и производителят вече не я произвежда, купувачът приема ситуацията, за да избере подобни продукти от асортимента, при условие че не надвишавате покупната цена на първоначално закупения продукт.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

1. Преместването на дълги листи метална керемида или профилирана ламарина , трябва да се извършва от точния брой хора, за да се избегне триенето и деформирането им.

2. По време на съхранение продуктите трябва да бъдат защитени от внезапни промени във влажността на въздуха и температурите, които могат да доведат до кондензация на водни пари. Материалът трябва да се съхранява в сухи помещения с циркулация на въздуха.

3. По време на съхранението разстоянието до пода трябва да бъде най-малко 20 см

4. Ако има нужда от съхранение на листовете на открито в краткосрочен план, по време на монтажните работи, е необходимо да се осигури наклонът на листа по дължината и отвеждане на влагата.

МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

1. Трябва да се внимава оборудването, използвано за монтаж, да е в изправност и да не причинява щети на материала.

2. Движението по покрива е възможно само по траекторията на опорните ламели и само при обувки с мека подметка.

3. Сглобяването на листа трябва да бъде организирано така, че работниците да ходят възможно най-малко по вече сглобените листове.

4. Препоръчва се периодично да се измива повърхността, за да се поддържа оптимален външен вид и здравина на листа. Повърхности, които не се измиват естествено, се препоръчва да се мият поне веднъж годишно. Купувачът е длъжен да документира поддръжката.